CONS VAGINALS PER ENFORTIR EL SÒL PELVIÀ

€39,90

      Cons clínicament provats per a enfortir la musculatura del sòl pelvià, mitjançant un sistema d'increment progressiu de pes de cinc en cinc grams. Enfortint els músculs afeblits ajuden a restaurar el control de la bufeta i milloren la resposta sexual.

    En inserir el con en la vagina i moure't, el teu sòl pelvià automàticament es contreu. A mesura que el teu sòl pelvià es torni més fort, podràs anar augmentant el pes i incrementant el temps que ets capaç de sostenir el con a l'interior de la teva vagina, fins a arribar als 20 minutos diaris.  En un termini de dotze setmanes aproximadament es poden esperar molt bons resultats.

CONTRAINDICACIONS:

Durant l'embaràs.
Durant la menstruació.
En cas de prolapse.
Si pateixes una infecció vaginal.

DIFERÈNCIES ENTRE LA BOLA TERAPÈUTICA I EL CON:

-Mesura:  El con té un diàmetre de 20mm i 27 mm, mentre que la bola té un diàmetre de 35 mm.

- Funció:Tant la bola com el con enforteixen el sòl pelvià.La bola té un disseny que a més a més d'enfortir, tonifica la musculatura.

També et pot interessar