Ruleta

€12,95
Joc perquè el nivell d'excitació de la parella arribi al màxim.

Cada jugador tria parell o imparell i llança un dau. Comença a jugar el jugador que hagi encertat.

La ruleta consta de 3 parts que es mouen independents:

1a és una acció.

2a una part del cos.

3a la freqüència o el temps durant el qual es realitza l'acció.

El jugador tira els dos daus tres vegades, una per cada part de la ruleta, movent la fletxa, cada vegada, al número corresponent que indiqui la suma dels dos daus. Una vegada posicionades les tres fletxes en el seu lloc, el jugador ha de dur a terme l'acció indicada en la part del cos de la seva parella, amb la freqüència o les vegades que s'indiqui. Després, és el torn de l'altre jugador i el mateix. En el moment que l'excitació és màxima, gira la ruleta per a veure que postura us toca fer avui.

CONTÉ:

1 Tauler.
2 daus.

Es recomana acompanyar-ho amb:

Beguda freda.
Glaçons.
Oli de massatge.
Veles.

Fes gemegar a la teva parella. El que arribi abans a l'orgasme...perd!

També et pot interessar